EN
 • 1III/00242/2020. számú AB ügy

  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 108. § (5) bekezdés a) pontja elleni alktományjogi panasz (jogi személy földhasználati joga)

 • 2IV/00213/2020. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.II.893/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (hűtlen kezelés)

 • 3IV/00198/2020. számú AB ügy

  A Kecskeméti Törvényszék 2.Gf.20.854/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtási igényper)

 • 4III/00194/2020. számú AB ügy

  Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 12/E. § (2) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (különadó-kötelezettség csoportos létszámleépítés esetén)

 • 5III/00180/2020. számú AB ügy

  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2) bekezdés c) pontja elleni bírói kezdeményezés (öregségi nyugdíjra való jogosultság)

 • 6IV/00173/2020. számú AB ügy

  A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 480. § (2) bekezdése, a Be. 582. § (2) bekezdése, valamint a Kecskeméti Törvényszék 6.Bnyf.368/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (letartóztatás meghosszabbítása elleni fellebbezés)

 • 7IV/00164/2020. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 5.Kf.650.237/2019/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (sérelemdíj megállapításának elutasítása)

 • 8IV/00133/2020. számú AB ügy

  A Tatabányai Törvényszék 2.Pf.20.085/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerződés érvénytelensége; devizahitel)

 • 9IV/00130/2020. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 3.Bpkf.1494/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártérítés)

 • 10IV/00117/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.IV.35.283/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kézbesítési vélelem)

 • 11IV/00114/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.454/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adójogi szankció ügyintézési határidőn túli megállapítása)

 • 12IV/00113/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.21.271/2019/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (felülvizsgálati eljárás során végzett eljárási cselekmények hatálytalansága)

 • 13IV/00111/2020. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 6.Bpkf.1620/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás)

 • 14IV/00098/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.243/2019/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (a felülvizsgálati jogkör terjedelme)

 • 15IV/00097/2020. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 6.Bpkf.1636/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

 • 16IV/00092/2020. számú AB ügy

  A Győri Törvényszék Bpkf.285/2019/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártérítés)

 • 17IV/00086/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.VI.21.551/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (előszerződés érvényessége)

 • 18IV/02007/2019. számú AB ügy

  A Tatabányai Törvényszék 10.Bpkf.321/2019/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (beszámítás, járművezetéstől eltiltás)

 • 19IV/01975/2019. számú AB ügy

  A Győri Ítélőtábla Pf.V.20.099/2019/8/I. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés)

 • 20IV/01969/2019. számú AB ügy

  Az Egri Törvényszék 1.Pkf.50.347/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtási ügy; zálogjogosult bekapcsolódásának engedélyezése)

 • 21IV/01960/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.604/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyiségi jog megsértése)

 • 22IV/01955/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.360/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata; becslés)

 • 23IV/01953/2019. számú AB ügy

  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:167. § és 4:168. §, valamint az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet 2. számú melléklete 21. pontja elleni alkotmányjogi panasz (szülői felügyeleti jog gyakorlása)

 • 24IV/01941/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.20.276/2018/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérírtés)

 • 25IV/01935/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.412/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)

 • 26IV/01923/2019. számú AB ügy

  A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 815. § (1) bekezdése és a Kúria Bfv.III.967/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (pótmagánvádlói felülvizsgálati indítvány)

 • 27IV/01922/2019. számú AB ügy

  A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 95. § (1) bekezdés második fordulata és 108. § (1) bekezdése, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 53. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a Kúria Gfv.VII.30.786/2016/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végelszámolási kifogás)

 • 28IV/01887/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.21.116/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerződésből eredő követelés)

 • 29IV/01695/2019. számú AB ügy

  A Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 8.K.27.321/2018. számú ügyben született döntések elleni alkotmányjogi panasz (környezetvédelmi engedély)

 • 30IV/01646/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VI.37.990/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (természetvédelmi ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata)