a jelenlegi tagok

Dr. Czine Ágnes

Születési év: 1958

Az Országgyűlés 2014 szeptemberében választotta meg az Alkotmánybíróság tagjává, 2014. november 15-ei hatállyal.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végzett 1981-ben. Gazdasági büntető szakjogász.

1984 júliusától bíró a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, majd a Budakörnyéki Bíróságon. 1994-től a Budakörnyéki Bíróság elnöke. 1999-től a Pest Megyei Bíróság, 2003 áprilisától a Fővárosi Ítélőtábla büntető kollégiumának Vezetője megválasztásáig, 2014. november 14-ig.

2012-ben PhD fokozatot szerzett summa cum laude minősítéssel, tudományos kutatásának témája az emberkereskedelem mint a szervezett bűnözés egyik megjelenési formája.

2004. évtől oktat a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán büntető-eljárásjogot, és büntető anyagi jogot. 2013. évtől egyetemi adjunktus, 2014. december 15. napjától címzetes egyetemi tanár, 2015. szeptember 1. napjától egyetemi docens a Károli Gáspár Református Egyetemen, ahol 2020-ban habilitált. 2021. szeptember 1-től egyetemi tanár.

Büntetőjogot és büntetőeljárási jogot oktat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Deák Ferenc Továbbképző Intézetében is. Az Európai Jogi Szaktanácsadó Bírák Egyesületének elnöke. 2011. évben a Juhász Andor díj arany fokozatában részesült.

Alkotmánybíróvá történő választásáig az Európai Igazságügyi Hálózat (European Judicial Network) kinevezett magyarországi kontaktpontja és a The European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) magyarországi képviselője. 1993-tól kezdődően a Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit, az Europäische Rechtsakademie és a European Judicial Network szervezésében több alkalommal hospitációs képzéseken vett részt ügyészségeken, bíróságokon Svájcban és Németországban. Résztvevője és előadója volt a Német Bíróakadémia tanfolyamainak. A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottsága albizottságaként működő Büntetés-végrehajtási Albizottság tagja (2016), 2016-tól a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja.

Kutatási területei: kényszerintézkedések a büntetőeljárásban, szervezett bűnözés, nemzetközi bűnügyi együttműködés, emberi jogok érvényesülése a büntetőeljárásban, az előzetes döntéshozatali eljárás a büntetőeljárásban, a tisztességes eljárás érvényesülése a büntető eljárásban.

2022. november 1-jétől kezdve a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán a Büntető Eljárásjogi Tanszék vezetője.