a jelenlegi tagok

Dr. Márki Zoltán

Születési év: 1960

Az Országgyűlés 2021. június 15-én választotta meg az Alkotmánybíróság tagjává, 2021. június 22-i hatállyal.

1988-ban az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán doktorált, 1990-ben jogi szakvizsgát tett. 2000-ben az ELTE Jogi Továbbképző Intézetben közlekedési szakjogász címet szerzett.

1988-tól a Pesti Központi Kerületi Bíróságon mint fogalmazó kezdte meg bírósági pályafutását, itt lett bírósági titkár, majd büntető ügyszakos bíró a Bíróság BIII. csoportjában (nemi erkölcs elleni, erőszakos vagyon elleni, közlekedési, hivatalos személy elleni, igazságszolgáltatás elleni, közélet tisztasága elleni, közrend elleni bűncselekmények).

1996-tól az Igazságügyi Minisztériumba beosztott bíró, 1996-tól a Büntetőjogi Kodifikációs Főosztályon osztályvezető, majd főosztályvezető, ezt követően pedig a II. számú helyettes államtitkár feladatkörét (a büntetőjogi törvény-előkészítésért, a kegyelmi, a jogi képviseleti ügyekért felelős és a büntetés-végrehajtás szervezete szakmai, gazdasági tevékenysége feletti felügyeletet gyakorló) ellátó főcsoportfőnök.

2002-től a Legfelsőbb Bíróságra jogegységi határozatok előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátására beosztott bíró, 2005-től legfelsőbb bírósági bíró. 2012-től kúriai tanácselnök, 2015– 2017-ig a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiumában megbízott kollégiumvezető, 2021-től pedig kollégiumvezető a Kúria Büntető Kollégiumán.

2013-ban az új büntetőeljárási törvény koncepcióját elkészítő bizottság tagja, korábban részt vett a büntető törvénykönyv módosításainak előkészítésében, szakmai és parlamenti és nemzetközi vitájában is.

2002-től az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának a Büntetőeljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszékén oktató.