a jelenlegi tagok

Dr. Schanda Balázs

Születési év: 1968

Az Országgyűlés 2016. november 22-én választotta meg az Alkotmánybíróság tagjává 2016. december 1-i hatállyal.

1986-ban a budapesti Piarista Gimnáziumban érettségizett. 1993-ban szerzett jogász diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 1993-tól 1999-ig az Alkotmánybíróság munkatársa volt. 1999-től 2002-ig a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumában az Egyházi Tájékoztatási és Koordinációs Főosztályt vezette. 2003-tól 2007-ig ismét az Alkotmánybíróságon dolgozott.

1996-ban tett jogi szakvizsgát, 1999-ben kánonjogi licenciátust, 2003-ban PhD fokozatot szerezett, 2010-ben habilitált. Egyetemi tanári kinevezését 2012-ben kapta meg.

Szakmai érdeklődése középpontjában elsősorban az alkotmányjog és az állami egyházjog kérdései állnak. Megbízott oktatóként az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, majd alapításától kezdve, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán oktatott. 2006 óta teljes állású oktató, az Alkotmányjogi Tanszék vezetője. 2007 és 2013 között a Kar dékánja volt. Több tankönyv szerzője, illetve szerkesztője. Tagja volt az OTKA társadalomtudományi zsűrijének, választott tagja az MTA közgyűlésének és az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottságának, illetve jelenleg is részt vesz a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Társadalomtudományi Bizottságában. Rendszeresen közreműködik doktori eljárásokban. Számos szakmai szervezet tevékenységében részt vesz, 2016-ban a „European Consortium for Church and State Research” elnöki teendőit is ellátja.

2007-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara Pro Facultate díját, 2011-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét, 2013-ban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kitüntetéseként a Pázmány Plakettet vehette át.

2003-ban kötött házasságot. Négy gyermeke van.