a jelenlegi tagok

Haszonicsné dr. Ádám Mária

Az Országgyűlés 2023. július 4-én választotta az Alkotmánybíróság tagjává, 2023. szeptember 2-i hatállyal.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végzett 1990-ben. Jogi diplomájának megszerzését követően 1991-től az Országgyűlés Hivatalának munkatársaként a törvényalkotáshoz kapcsolódó jogi szakmai feladatot látott el.

1995-től 2005-ig egyéni ügyvédként tevékenykedett, ennek keretében közigazgatási, cégjogi, polgári jogi ügyekben jogi tanácsadói és jogi képviseleti feladatokat látott el.

2005-től 2010-ig Budapest Főváros Önkormányzata aljegyzője, 2010-től 2012-ig Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala vezetője, majd a jogutód Budapest Főváros Kormányhivatal főigazgatója volt.

2012-től a Köztársasági Elnöki Hivatal főigazgatója volt, feladatkörébe tartozott a köztársasági elnök feladat- és hatáskörének gyakorlásával kapcsolatos előkészítői és végrehajtói feladatok szakmai irányítása.

2013-tól a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Kar Deák Ferenc Továbbképző Intézetben vezető szerepet töltött be a magyarországi közbeszerzési szakjogász képzés megszervezésében, amely képzésnek a szakfelelőse, oktatója.