EN

 

Az Alkotmánybíróság döntéseit teljes ülésen, öttagú tanácsban vagy egyesbíróként hozza. Az Ügyrend alapján lehetőség van továbbá háromtagú tanácsok felállítására is. A teljes ülés dönt a törvények alkotmányosságáról, és más, az Ügyrend által meghatározott kérdésekben.

Az öttagú tanácsok összetételét és a tanácsvezetők személyét az 1002/2019. (IX. 20.) AB Tü. határozatában állapította meg az Alkotmánybíróság teljes ülése [módosította: 1001/2020. (I. 23.) AB Tü. határozat, 1002/2020. (III. 6.) AB Tü. határozat és 1003/2020. (IV. 24.) AB Tü. határozat]. E szerint az 1. öttagú tanács tagjai dr. Juhász Imre tanácsvezető, dr. Czine Ágnes, dr. Horváth Attila, dr. Juhász Miklós és dr. Sulyok Tamás alkotmánybírók. A 2. öttagú tanács tagjai dr. Varga Zs. András tanácsvezető,  dr. Handó Tünde, dr. Pokol Béla, dr. Schanda Balázs, dr. Szívós Mária alkotmánybírók. A 3. öttagú tanács tagjai dr. Szabó Marcel tanácsvezető, dr. Dienes-Oehm Egon, dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó, dr. Salamon László és dr. Szalay Péter alkotmánybírók.

Az egyesbírók személyét az Alkotmánybíróság elnöke jelöli ki. 2020. április 1-től 2020. június 30-ig dr. Schanda Balázs és dr. Horváth Attila alkotmánybírók látják el az egyesbírói feladatokat.