EN
 • 1II/00887/2020. számú AB ügy

  A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése elleni utólagos normakontroll indítvány (a Munka Törvénykönyvétől való eltérés lehetősége veszélyhelyzet ideje alatt)

 • 2IV/00839/2020. számú AB ügy

  A veszélyhelyzettel összefüggésben a nemzetgazdaság stabilitásának érdekében szükséges intézkedésekről szóló 135/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet és a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 136/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet elleni alkotmányjogi panasz (különleges gazdasági övezet kijelölése)

 • 3II/00822/2020. számú AB ügy

  Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet 4. §-a elleni utólagos normakontroll indítvány (gépjárműadó elvonása a helyi önkormányzatoktól, önkormányzati tulajdonjog korlátozása veszélyhelyzetben)

 • 4IV/00797/2020. számú AB ügy

  A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (szakképzés)

 • 5IV/00787/2020. számú AB ügy

  A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 10/B. § (5) bekezdés a) pontja és 436. § (14)-(15) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (ügyvédi letét kizárása)

 • 6IV/00751/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.21.500/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (felülmérlegelés)

 • 7IV/00506/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.VI.21.772/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (természetvédelmi terület hasznosítására irányuló pályázat)

 • 8IV/00470/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.II.37.717/2018/22. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (eljárás elhúzódása)

 • 9IV/00463/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.20.837/2019/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (leplezett szerződés)

 • 10IV/00455/2020. számú AB ügy

  A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 100.K.30.147/2019/23. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügyi tárgyú közigazgatási jogvita)

 • 11IV/00309/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.21.047/2018/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szakértői bizonyítás)

 • 12IV/00308/2020. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 72.Pf.636.207/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (törvényességi felügyeleti eljárás)

 • 13IV/00268/2020. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 41.Pkf.636.501/2019/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (díjkitűzés, perújítás elutasítása)

 • 14IV/00203/2020. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 41.Pkf.632.975/2019/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás elrendelése iránt előterjesztett kérelem visszautasítása)

 • 15IV/00165/2020. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 2.Bpkf.1764/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

 • 16IV/00112/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VI.38.250/2018/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (építésügy)

 • 17IV/02056/2019. számú AB ügy

  Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 22/2013. (IV. 8.) VM rendelet 16. § (5) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (területalapú támogatás; túligénylés)

 • 18IV/02054/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 56.Pkf.632.376/2019/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás elrendelése iránt előterjesztett kérelem visszautasítása)

 • 19IV/01869/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 35.Beü.1494/2016/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (tagállami ítélet megfeleltetése)