EN

Az alábbiakban az Alkotmánybíróság legfontosabb hivatali szabályzatai olvashatók:

Iratkezelési szabályzat (pdf) [Az Alkotmánybíróság elnökének 8/2015. (XII. 10.) utasítása az Alkotmánybíróság iratkezelési szabályzatáról]

Közzétételi szabályzat [1002/2012. (III. 7.) AB Tü. határozat az Alkotmánybíróság döntéseinek megjelöléséről és közzétételéről]

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat [az Alkotmánybíróság Hivatalának adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata]

Adatigénylési szabályzat [2/2013. (II. 15.) elnöki utasítás az Alkotmánybíróság Hivatala kezelésében lévő közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről]