Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának szeptember 26-i ülése

– az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 271. § (1) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (adómegállapítási jog elévülési ideje) (III/1363/2023.)

– a Kúria Gfv.VII.30.371/2020/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerződés érvénytelenségének megállapítása) (IV/2694/2021.)

– a Miskolci Törvényszék 1.Pf.20.563/2022/17. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (házasság felbontása) (IV/2892/2022.)

– a Kúria Pfv.II.20.512/2022/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz  befogadhatóságának vizsgálata (házasság felbontása; szülői felügyelet) (IV/2879/2022.)

– a Kúria Kfv.V.35.609/2021/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügy; harmadik államban letelepedett adóalany adó visszatéríttetésre irányuló kérelme) (IV/1515/2022.)

– a Kaposvári Törvényszék 1.Pf.20.389/2022/20. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása) (IV/2842/2022.)

– a Szegedi Törvényszék 5.Pkf.20.521/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kapcsolattartás végrehajtása) (IV/489/2023.)